Bezpečnost 4.0

V blízké budoucnosti vstoupí celá odvětví lidské činnosti do etapy průmyslu 4.0. Tento nevyhnutelný vývoj sebou přináší potřebu digitalizace a online správy dat. Také otázky bezpečnosti musí na nastupující trendy reagovat a držet s nimi krok.

Poskytujeme digitální řešení, které je připraveno plnit vysoké nároky zákazníků.

Stále více jsou naše životy ovlivněny online produky a službami a ani zajištění bezpečnosti pracoviště není vyjímkou. Digitalizaci vnímáme nejen jako užitečný nástroj pro zvýšení bezpečnosti, ale také pro prohloubení komunikace a sdílení infomací se zákazníkem.

Společnost Ekobena se cestou digitalizace svých služeb vydala již před lety. Vývojem vlastního komplexního systému pro sběr, analýzu a sdílení informací jsme se stali špičkou oboru, která udává trendy.

Představujeme vám systém EKOffice.

KONTAKT


EKOBENA - služby pro ČS PHM s.r.o.
Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 13
(budova New living Center)

SYSTÉM EKOffice

EKOffice

Zůstaňme ve spojení!