Bezpečnosť 4.0

V blízkej budúcnosti celé odvetvia ľudskej činnosti vstúpia do etapy priemyslu 4.0. Tento nevyhnutný vývoj so sebou prináša potrebu digitalizácie a online správy dát. Aj otázky bezpečnosti musia na nastupujúce trendy reagovať a držať s nimi krok.

Poskytujeme digitálne riešenie, ktoré je pripravené plniť vysoké nároky zákazníkov.

Stále viac sú naše životy ovplyvnené online výrobkami a službami a ani zaistenie bezpečnosti pracoviska nie je výnimkou. Digitalizáciu vnímame nielen ako užitočný nástroj na zvýšenie bezpečnosti, ale aj na prehĺbenie komunikácie a zdieľanie informácií so zákazníkom.

Spoločnosť Ekobena sa cestou digitalizácie svojich služieb vydala už pred rokmi. Vývojom vlastného komplexného systému na zber, analýzu a zdieľanie informácií sme sa stali špičkou odboru, ktorá udáva trendy.

Predstavujeme vám systém EKOffice.

KONTAKT


EKOBENA Slovakia s.r.o.
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

SYSTÉM EKOffice

EKOffice

Zůstaňme ve spojení!